.
Παράξενα μέρη στο Google Earth.

CommentsLabels:Copyright © ΜΕΛΛΟΝ.